Vissza a főoldalra  
Online
2020. jan. 27. hétfő Angelika

   Vitalitas Online
     Életed az ételed
     Egészségpolitika
     Mentálhigiéné
     Orvostudomány
     Természetgyógyászat
     Család, életmód
     Praxisprivatizáció
     Kórházprivatizáció
     Környezetvédelem
     Egészséges élet
     Biztosítás
     Társadalom
     Társadalompolitika
     Alapellátás
     Szakellátás
     Fekvőbeteg ellátás
     Rehabilitáció ...
     Betegség gyógyítás
     Civilszervezetek
     Népegészségügyi ...

 

  Kórházi tulajdonformák 2003. 05. 23.


Az empirikus adatok azt mutatják, hogy minden fejlett országban kisebbségben vannak a for profit kórházi ágyak, melyek az átlagosnál kisebb méretű kórházakban találhatók, s általában néhány speciális ellátási szegmensre korlátozódnak.

Nehéz egyértelmű, illetve egységes választ kapni a kórház privatizáció kérdéseire. Önmagában a fogalom is eltérő értelmezéssel használatos az Európai Unió egyes tagországaiban. Magyarországon tulajdonról beszélve a köz-t és a magán-t a tulajdonformák összességének szokás gondolni, s az utóbbin a for profit tulajdonost szokás érteni. A nyugati világban azonban, különösen az 1990-es évek közepétől, sokkal árnyaltabbá vált a kép. Ha a külföldi szakirodalomban a kórházak kapcsán magánosításról olvasunk, egyáltalán nem biztos, hogy a köztulajdonból for profit tulajdonos kezébe történő eladásról van szó. A magánosítás legtágabb értelemben az államigazgatás rendszeréből való kiválást jelent, legszűkebb értelemben pedig azt, amit mi Magyarországon hajlamosak vagyunk magánosításnak gondolni. A megkülönböztetésre nálunk a pontatlan, de legalább a szakma számára értelmezhető funkcionális privatizáció kifejezést használjuk. A fejlett világban az állami tulajdonban lévő és az állam által menedzselt kórháztól a magán for profit kórházig széles a lehetőségek skálája. A tulajdont inkább rendelkezési jogként értelmezik, s azt keresik, hogy a rendelkezési jog mely szereplő kezébe adva biztosítja leginkább a kórház működésének hatékonyságát és a gyógyító tevékenységének minőségét. A tulajdonosok zömmel szakmai befektetők és az egészségügyi dolgozók közül kerülnek ki, így valójában saját egzisztencia vállalkozásoknak tekinthetők. Az egészségügyi ellátórendszer gerincét mindenütt köztulajdonú intézmények alkotják. Ez a helyzet az egészségügy belső sajátosságaiból következő ténynek tudható be, mely csak csekély számú helyen (ahol a diagnózis egyértelmű és a kezelés jól meghatározható) teszi az ellátórendszerbe a tisztán profitérdekeltségű szereplőt. Az alábbiakban kilenc kórházi tulajdonmodellt különböztetünk meg, melyek nagyrészt az 1990-es évek első felében felerősödő, inkább szervezeti, mint tulajdonreformok eredményei. A hatékonyság növekedését a szervezeti reformoktól várják, melyek eszköztárába a valódibb tulajdonosok keresése is beletartozhat. 1. Állami tulajdonban lévő és az állam által menedzselt kórház. Ez tekinthető a legszélesebb körben elterjedt formának. 2. Köztulajdonú autonóm kórház. Az állam a tulajdonos, de a menedzsment bizonyos autonómiával rendelkezik. 3. Földrajzilag meghatározott terület egészségügyi tanácsa. Regionálisan szervezett, az adott terület élén álló tanács irányítja a terület kórházait. 4. Állami tulajdonú vállalkozás. A kórház tulajdonosa olyan vállalkozás, amely állami tulajdonban van, de belső működési rendjét tekintve autonóm. A menedzsment nem a profitban érdekelt, hanem állásának hosszú távú megőrzésében. 5. Non profit közkórház. A kórház tulajdonosa egyház, vagy szakszervezet. 6. Kettős tulajdonú kórház. A kórház tulajdonosa valamely arányban a kormány és a for profit társaság. 7. Közkórház magánmenedzsmenttel. Az állami tulajdonú kórház vezetésére magáncéget szerződtetnek. 8. Magánkórház közmenedzsmenttel. A magánszektoré a kórházépület és az eszközpark, de közszolgálatban álló menedzsment működteti. Előnye, hogy a profitérdek nem vezethet a szolgáltatások mennyiségi felpörgetéséhez. 9. Magán for profit kórház. Európában kisebb a szerepe. Az egészségügy privatizációjával kapcsolatos félreértések legnagyobbrészt a fenti jelentésbeli, tartalmi különbségekre vezethető vissza.

Az oldalon olvasható információk nem helyettesíthetik a szakemberek véleményét, tanácsát, ezért kérjük ne kísérletezzen öngyógyítással, forduljon orvoshoz!
A gyógyszerekkel és gyógyhatású készítményekkel kapcsolatban a kockázatok és a mellékhatások tekintetében olvassa el a betegtájékoztatót, és kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Copyright2001-2002 Vitalitas.hu Kft.