Felkészítés a szülésre biorezonancia-terápiával (brt)

 

Dr. Ördög János


Összefoglalás

A szülészetben újdonságnak számító, a terhesség utolsó heteiben és a vajúdás alatt alkalmazott biorezonancia-terápia kedvezõ hatásairól számol be a szerzõ. Részben külföldi, részben saját tapasztalatok tanúsága szerint a szülés körüli szövõdmények csökkenése és a vajúdás idejének lerövidülése figyelhetõ meg a kezelés következtében. Ugyanakkor a szervezetben a vajúdás alatt zajló, elsõsorban a gravid uterusban mérvadó elektrofiziológiai változások jól nyomon követhetõk, és magyarázzák a funkcionális eltéréseket. A módszer elterjedése hatásos lehetne a vetélés és koraszülés profilaxisában is.


Kulcsszavak

Biorezonancia-terápia (BRT), elektroakupunktúra (EAP), energiaharmonizáció, cardiotocograph (CTG), vajúdás, szülés
A szülészorvosok egyik alapvetõ törekvése a terhesség alatti és a szülés körüli, ritkán még ma is végzetessé váló anyai és magzati szövõdmények elõfordulásának csökkentése.
A másik a szülés lefolyásának minél természetesebbé tétele, illetve a vajúdás gyötrelmeinek mérséklése.
Úgy tûnik, hogy a biorezonancia terápia (BRT) a terhesség során és a vajúdás alatt a jövõben mindkét esetben hatásos segédeszköz lehet. 
Egy német szülészkolléga, dr. Hans Lehman hasonló területen észlelt megfigyeléseit felhasználva ajánlom a szakma figyelmébe eddigi, elsõsorban a biorezonancián alapuló eljárások alkalmazásával nyert tapasztalataimat a szülészetben.


Elektrofiziológiai bevezetés

Az általában a terhesség folyamán idõben fellelhetõ organikus eltérések (mióma, az uterusz alaki, fejlõdési rendellenességei), illetve durva fekvési, tartási, beilleszkedési rendellenességek, téraránytalanságok elõfordulásától eltekintve a szülõfájások eredményessége, a szülés haladása a következõk függvénye:
• ingerületterjedés szabályossága
• izom-összehúzódások koordinációja
• kontrakciók rendszeressége
• kontrakciók intenzitása
• alaptónus minõsége
• cervix állapota
- rigiditás, sérülékenység
- felszedõdés, tágulás

 Kvadráns mérõpont:

= 40 (30-40) normál érték
< 30 +/–2 – mind a négy kvadránsban vagatónia
> 40 +/–2 – mind a négy kvadránsban szimpatikotónia
> 40 – alsó két kvadránsban menstruáció (fertilis)
< 30, ill. > 40 – egy kvadránsban, góc ill. zavaró mezõ az
„osis” „itis” adott kvadránson belül

Mindezek a funkciók a biofizikai ismeretek fényében elektrofiziológiai irányítás alatt állnak, ezért a ma már mûszeresen mérhetõ és dokumentálható elektromágneses (EM)-paraméterek, valamint a méh funkcionális rendellenességei közötti összefüggések megfigyelései új lehetõségeket nyitnak a diagnosztikában.
Az elektroakupunktúrás (EAP) mérésekkel a vajúdás alatt is könnyen kivitelezhetõ, mégis nagyon hasznos információkat nyerhetünk a testnegyedek energetikai helyzetérõl az ún. kvadráns mérõpontok segítségével.

Kvadráns mérõpont :
• nem klasszikus tesztelõpont
• a testnegyedek energetikai helyzetét jelzi
• az anatómiailag idetartozó szervek, szervrendszerek szummációs potenciálját jelenti
Nem terhes állapotban Kramer-féle alacsony nyomású elektróddal a következõ alapértékek mérhetõk (1. táblázat).Testnegyedek a terhességben

Testnegyedek (kvadránsok) a terhességben

Terhességben azzal, hogy a terhes méh a köldök mint elosztópont fölé növekedik és a szüléshez közelítve anatómiailag már mind a négy testnegyedben helyet foglal, az energetikai kölcsönhatások is mind a négy kvadránsban érvényesülnek. 
A vajúdás alatt kívánatos volna a mért kvadránsértékek átlaga szerinti enyhe szimpatikotónia és a kvadránsok közötti energetikai kiegyensúlyozottság (harmónia). Az EAP mérések szerint azonban – fõleg a vajúdás alatt tapasztalt funkcionális eltérések esetében – igen gyakori az energetikai diszharmónia.
Az energetikai diszharmónia mértékének, illetve az alkalmazott BRT kezelés eredményességének szemléltetésére felhasználható az ún. harmonizációs index (HI).
Kiszámítási módja: a kvadránsértékek különbségei (a szomszédos és átlós számok között is) összegének és a mért értékek számának hányadosa (2. táblázat).
Értékelése: Az így kiszámított HI értéke minél inkább közelít az ideálishoz (nullához), annál inkább kiegyensúlyozottak energetikailag a testnegyedek (és ezáltal a méh mûködése is).

eeg.jpg (88876 bytes)
1. ábra

A brt hatása a vajúdás alatt

Cél
– az energia-háztartás azonnali stabilizációja
– a testnegyedek (kvadránsok) – ezzel együtt a méh – energetikájának egyensúlyba hozatala (harmonizálás)
– folyamatos korrekció az ismételt méréseknek megfelelõen

Módszer
:
• diszharmonikus (kóros) frekvenciák inventálása
• harmonikus (egészséges) frekvenciák erõsítése
• a fentieknek ideálishoz mért erõsítése
• kezelés a teljes frekvenciaspektrumban
Kivitelezés:
• az elektródák felhelyezése kvadránstesztelés alapján: 
Bemeneti elektróda: legmagasabb értékû kvadráns végtagjára és elektróda a fejre (központi idegrendszer)
Kimeneti elektróda: legalacsonyabb értékû kvadráns végtagjára
Bemeneti pohárba: magzatvíz
Hatások:
• EAP mérés:
– a kvadránsértékek átlaga enyhe szimpatikotónia felé közelít
– kvadránskiegyenlítõdés jeleként a HI az ideálishoz (0-hoz) tart
• CTG (kardiotokográf) -kép:
– tokográf:
• magas alaptónus csökken
• kontrakciók rendszerezõdnek, koordinálódnak
• fájásgyengeség szûnik
• a méh oxitocinérzékenysége nõ
– kardiográf:
• oszcilláció beszûkül (alváshoz hasonlóan)
• bradikardia (DIP-I-II) javul
Eredmények:
• a méhszáj fellazul, meglepõen gyorsan tágul
• a medenceízületek szalagos összeköttetései lazulnak
• A vajúdás ideje átlagosan felére csökken!
• „APGAR”-érték átlaga javul (rövidebb vajúdás, kevesebb trauma)
• a magzat életerõs, nyugodt
• a sérülés veszélye csökken
• az anya együttmûködõ készsége megnõ, a fájást erõsebbnek érzi, de a fájásszünetben pihenni tud.


Esetleírás

T. M.-né (28 éves) másodszor szülõ. Elõzményben 3200 g-os szülés, szövõdmény nélkül.
Diagnózis: Grav. s. 40. Partus maturus. Polihydramnion. Macrosomia. Primer fájásgyengeség (hypertóniás)
Felvételi lelet: 1998. október 18. 8 óra 30.
Rendszertelen fájástevékenység. Jó szívhang.
Külsõ vizsgálat: Fundus: xy/3 I.KPT. Mozgatható koponya.
Belsõ vizsgálat: Bõven ujjnyi, laza méhszáj középen, részben kifejtett nyakcsatorna. 

vajud.JPG (84806 bytes)
2. ábra

Feszülõ buroksapka
9.00: Burokrepesztés. (Tiszta magzatvíz.) 
10.00: Rendszeres fájástevékenység indulása.
14.30: B. V.: Kétujjnyi méhszáj, részben kifejtett nyakcsatorna. Illeszkedõ magzati koponya, nyílvarrat a harántban. 
14.50: Elsõ BRT bázisprogram indulása 
15.00: Kvadránskiegyenlítõdés elsõ jelei.
16.00: B. V.: Eltûnt méhszáj, koponya a bemeneten áthaladóban, konfigurálódik.
16.30: 4200 g-os (fejkörfogat: 37 cm) élõ, érett magzat születik „APGAR”: 7/1-9/5
Mint saját esetünkben is látható, a BRT kezelés eredményeként elõször egy energiaszint-növekedés, majd egy harmonizálódás következik be a biofizikai szinten (2. ábra), amelynek következtében a fájástevékenység hatékonysága megnõ, a méhszáj fellazul és hihetetlenül gyorsan tágul. Mindez a CTG képen észlelhetõ oszcillációváltozással és az alaptónus csökkenésével nyomon követhetõ (1.ábra). Az is egyértelmû, hogy szükség van a folyamatos korrekcióra a terápiás paraméterek változtatásával.
Dr. Hans Lehman 50 vajúdás BRT-vel történt asszisztálása után kb. 80%-os eredményességrõl számol be. A sikertelen esetek magyarázatát a gyakran elõforduló terápiás akadályok (geopátiás terheltség, hegek, zavaró mezõk és gócok megléte, valamint további, egy ülésben nem megoldható tényezõk) jelentik. 
Ezért, és mert a BRT alkalmazása intézményi keretek között ma még nem elterjedt, a vajúdás alatti kezelés felváltható a terhesség 35. hetétõl heti gyakorisággal összesen 4-5 alkalommal elvégzett BRT kezeléssel.
Mi magunk is ezt a módszert alkalmaztuk a késõbbi 33 eset tapasztalatainak összegzésére.


Brt - elõkészítés a terhesség alatt

Cél:
• az energia-háztartás tartós stabilizációja
• testnegyedek (ezáltal a méh) energetikájának harmonizálása és annak hosszú távú megtartása
• biokommunikáció (információáramlás) helyreállítása
Módszer:
• geopátiás kiegyenlítés (szükség esetén)
• hegsemlegesítés (szükség esetén)
• a kvadránsmérés alapján tesztelt harmonizáló alapprogram
• szükség esetén meridiánkezelések
• hormonzavarok kezelése
• ellenálló képesség növelése
• ortomolekuláris hiányállapotok megszüntetése
• pszichovegetatív egyensúlyra való törekvés
A terhesség alatt TILOS:
• toxinkiürítés
• fogtöméscsere (amalgám) / közvetlen biokémiai kontaktus veszélye miatt
• krónikus góc szanálása
• vírusaktiválás
• allergiakioltás (az elõzõek megoldása nélkül gyakran eredménytelen)
Kivitelezés:
• a 35. héttõl hetente – 4-5 héten át – a szülésig
• ambulanter
Eredmények:
• A vajúdás ideje átlagosan felére csökken!
• „APGAR”-érték átlaga javul (rövidebb vajúdás, kevesebb trauma)
• megelõzhetõk, csökkenthetõk:
– toxémia
– idõ elõtti lepényleválás
– placentaretenció
– méhatónia, szubinvolúció 
– hólyag- és bélatóniák 
– tejelválasztási zavarok
– a magzat és az anya sérülésének veszélye csökken


Saját tapasztalatok

A beteganyag válogatásánál fontos szempont volt, hogy a várhatóan szövõdményre hajlamos vagy komplikációval terhelt anamnézisû terheseknek ajánlottuk fel elsõsorban az elõkészítést.
Módszer:
• megegyezõ az elõzõekben leírtakkal,
• két kezelés között a kezelés során készült homeopátiás csepp alkalmazása
Mérési eredmények:
Lásd a 3. és 4. táblázatot!
Harmonizációs indexek átlaga: 
6,7 5,4
Javulás: 20%
A hólyag 67 akupunktúrás pontján mért jobb és bal oldali értékek közötti különbségek átlaga: 
Kezelés elõtt: 11,3 Kezelés után: 5,5
Javulás: 53%
Az elõkészítések során tapasztalt mérési adatok szignifikáns változásai bizonyítani látszanak, hogy a BRT kezelés hatására valóban energetikai kiegyenlítõdés történik. Ezzel a terhesség alatti 4-5 kezeléssel már a biokommunikáció és az energiaáramlás javulását sikerült tartósabbá tennünk.
Eredmények
Terhesség alatt:
hospitalizáció 0
koraszülés 0
toxémia 
ödéma 5
hipertónia 0
proteinuria 0
eklampszia 0
Szülés körül:
idõ elõtti burokrepedés 5
fájáskeltés 3
szülésindukció 1
túlhordás 0
mekóniumürítés 2
DIP-II 2
fájásgyengeség 
primer 6
szekunder 2
fekvési rendellenesség
medence végû fekvés 1
cervixruptúra 2
hüvelyruptúra 1
idõ elõtti lepényleválás 0
placentaretenció 0
méhatónia 0
császármetszés 0
Vajúdás átlagos ideje:


Kiemelésre méltó esetek

1. H. I. primipara: sp. vetéléssel az elõzményben, toxémiás alkattal és súlyos magzati veszélyeztetettséggel a szülés alatt (sûrû mekóniumos magzatvíz, DIP-II.), zárt méhszájról indulva 5 órás vajúdás után hüvelyi úton megszülte 2800 g-os gyermekét 8-9-es APGAR-ral.
2. V. K. primipara: 3 óra 40 perces vajúdással medencevégû fekvés, egyszerû fartartás mech. szerint Bracht-féle segítségnyújtással szülte meg 3300 g-os magzatát – ami figyelembe véve a mai defenzív szülészetet egyébként egyenlõ lehetett volna a császármetszés indikációjával.
3. U. Sz. T.-né primipara: 3 órás, rendszeres fájások eredményeképp az alkatához mérve nem kis súlyú újszülöttjét elõre tervezve gátmetszés nélkül hozta világra. (Az alternatív szülészetre való törekvésünk elsõ esete volt.)
4. S. Gy.-né másodszor szülõ, elsõ alkalommal 18 óráig vajúdva 3800 g-os magzatot szült. Rossz élményekkel, császármetszéstõl félve jelentkezett rendelésünkön. Elõkészítés (BRT) után 4200 g-os csecsemõje 5 órás vajúdás után követõen, hüvelyi úton született.
5. T. I.-né elõzetes császármetszés után – amit preeklampszia és elhúzódó tágulás miatt végeztek – enyhe ödémától eltekintve szövõdmény nélkül, hüvelyi úton szülte meg következõ gyermekét 4 óra 30 perc alatt.
6. U. M.-né idõs multipara elsõ szülése császármetszéssel történt (3800 g), második szülését elhúzódó kitolási szak miatt vacuum extractióval fejezték be. 10 év után, 42 évesen BRT elõkészítésünket követõen 5 óra alatt szövõdmény nélkül szülte meg legnagyobb súlyú (4000 g-os) gyermekét.


További lehetõségek a biorezonancia-terápiával a családtervezésben

Ismerve a biofizikai orvoslás nyújtotta lehetõségeket, jövõnk és az egészséges magzat szempontjából mindez azonban még nem elég. 
Elengedhetetlennek látszik a házaspár mindkét tagjának (a férfinak is!) fogamzás elõtti felkészítése komplex, nem konvencionális módszerrel. 
A megelõzésnek – többek között – az ivarsejtek genetikai épségének megõrzése végett, a spermatogenezis és -kinezis rendellenességeinek kiküszöbölésére, a koraterhesség szövõdményeinek (misszed és spontán abortusz, mola terhesség) csökkentése érdekében a következõ szempontokat kellene figyelembe vennie a fogamzás elõtt:
• energetikai és információáramlási zavarok normalizálása
• geopátiás ingersávok és elektroszmog semlegesítése
• a meddõséget okozó kórokozók (Clamydia, Gonorrhoea, Candida, HPV) kiszûrése
• biológiai fogászati korrekciók
• gerinc- és csípõízületi blokádok oldása
• a salakanyagok, a nehézfémek, a permetszer/vegyszer terheltségek megszüntetése
• rejtett élelmiszer- (leggyakrabban tej- és/vagy búza) és ételadalékanyag-allergiák kioltása 
• az ortomolekuláris hiányállapotok rendezése
• diszbiózis mikrobiológiai terápiája
• pszichés felkészítés a terhességre
Ezek után a terhesség alatti rendszeres kontrollal és a szükséges utókezeléssel a vajúdás megkönnyítését is elérhetjük.
Ne felejtsük: egészséges jövõnkért még nagyon sokat kell és lehet tennünk! 
Ebben fõszerepet játszhat a BRT.
Nevezzük ezt a módszert “BIO-BÉBI” programnak, és munkálkodjunk együtt megvalósításán!
felhasznált irodalom
1. Nordenstrom, B.: Biologically Closed Electrical Circuits: Clinical, experimental and theoretical evidence for an addicional circulatory system. Nordic Medical, Stockholm, 1983.
2. Pollack, S.R.: Bioelectric properties of bone: Endogenous electrical signals. Orthopedic Clinical, North America,15 /1., 3-14., 1984.
3. Becker, R.O. and Marino, A.A.: Electro-magnetism and Life. State University of New York Press. 1985.
4. Langreder W.: Von der Biologischen zur Biophysikalischen Medizin. Haug Heidelberg, 1991.
5. Interaction Mechanisms of Low-Level Electromagnetic Fields in living Systems. Aday W.R. Editor – Oxford University Press New York. pp. 47-77., 1992. 
6. Dokumentation zur Bioresonanz-therapie. Brügemann Institut, Gauting, l991–92.
7. Dr. Debreceni: Klinikai akupunktúra. Medicina Könyvkiadó. 1994.
8. Dr. Hegyi – Dr. Zsolnai: Bevezetés a Dr. Voll féle elektroakupunktúrába. Polygon Kiadó, 1996.


Szakmai önéletrajz
1980-tól a jászberényi Erzsébet Kórház szülészet-nõgyógyászati osztályán dolgozom. 1992 óta tanulom és alkalmazom a nem konvencionális medicina módszereit. Alapismereteket szereztem a neurálterápia és a manuálterápia terén. Hatéves böjtterápiás tapasztalattal rendelkezem. Három éve homeopátiás tanulmányokat folytatok. 1995-tõl foglalkozom biofizikai orvoslással. Kórházi munkám mellett magánorvosként elsõsorban biorezonancia-terápiával és homeopátiával segítem betegeim gyógyulását. Ugyanezen témakörökben elõadásokat tartok szakmai körökben és laikus érdeklõdõknek egyaránt. Fõ érdeklõdési köröm: az emberi reprodukció körüli szövõdmények csökkentési lehetõségei. Tagja vagyok a Magyar Biofizikai Orvosi Társaságnak és a Magyar Homeopata Orvosi Egyesületnek.

tartalom