Vissza a tartalomjegyzékhez
 
KLINIKAI TANULMÁNYOK
 
Idült hepatitisvírus-fertõzések elõfordulása drogfogyasztókban

Osztrogonácz Henrik dr.1, Gerevich József dr.2, Horváth Gábor dr.1, Tolvaj Gyula dr.1 és Dávid Károly dr.1
BM Központi Kórház és Intézményei, Budapest, I. Belgyógyászati Osztály (osztályvezetõ fõorvos: Dávid Károly dr.)1
Nemzeti Alkohológiai és Addiktológiai Intézet, Budapest, Drogmegelõzési Módszertani Központ és Ambulancia (igazgató: Gerevich József dr.)2
 

A szerzõk a hepatitis B-, C- és D-vírus-fertõzés gyakoriságát, valamint a májbetegség prevalenciáját vizsgálták drogfogyasztókon prospektív vizsgálat keretében. Az 1995. január-1998. október közötti idõszakban összesen 256 drogbeteg (58% iv., 42% nem iv. droghasználó) vizsgálata történt meg. Anti-HCV-szeropozitivitást 27 esetben, együttes hepatitis B- és C-vírus-fertõzést 4 esetben, hepatitis B-vírus-fertõzést 17 esetben észleltek. Valamennyi hepatitis B-vírus-fertõzés átvészelt fertõzés volt. Delta-vírusfertõzést nem észleltek. A hepatitis C-vírus-fertõzött betegek több mint fele májbeteg volt. A rossz kooperáció miatt utánkövetést csupán 11 esetben tudtak végezni, májbiopszia 5 esetben történt, interferonkezelést 3 esetben tartottak indokoltnak. Az intravénás droghasználók 24%-a volt anti-HCV-szeropozitív, szemben a nem intravénás csoport 1,4%-os gyakoriságával. A közös tût, illetve fecskendõt használók között az anti-HCV-szeropozitivitás 38%, míg a közös tût nem használók között 3% volt. A hepatitis C-vírus-fertõzés elõfordulása az intravénás droghasználók között Magyarországon is jóval magasabb, mint az átlagpopulációban. Az igen rossz kooperácíó miatt az átvizsgálás, az utánkövetés és az esetleges kezelés igen nehéz. Vizsgálatuk során a hepatitis B-vírus-fertõzés-átvészeltség gyakoriságát nem találták magasabbnak a drogfogyasztók és azon belül az iv. drogfogyasztók között sem. Alapvetõ hangsúlyozni a felvilágosítás, különösen a közös tûhasználat kerülésének fontosságát. 

Kulcsszavak: hepatitisvírus-fertõzés, drogfogyasztás, idült májkárosodás 

Examination of the prevalence of chronic viral hepatitis infections in drug users

Authors examined the prevalence of hepatitis B, C and D viral infections in Hungarian drug users. Between January 1995 and October 1998 256 examinations were made (58% intravenous, 42% non intravenous drug user). Hepatitis C virus infection in 27 patients, hepatitis C and B virus infection in 4 patients, hepatitis B virus infection in 17 patients was detected. Every hepatitis B virus positive case was past infection. Hepatitis D virus infection was not detected. Clinically overt liver disease was proved ín more than half of the hepatitis C virus infected patients. Because of insufficient collaboration only 11 were followed up. Liver biopsy was made in 5 cases. Interferon therapy was indicated in 3 cases. The 24% of intravenous drug users was anti-HCV seropositive contrary to 1.4% of non intravenous group. Anti-HCV seropositivity was proved in 38% in common needle users, while in disposable needle users only 3%. The prevalence of hepatitis C virus infection in intravenous drug users is rather frequent in Hungary too. The exact diagnosis of liver diseases is very difficult as for insufficient collaboration. The prevalence of hepatitis B virus infection in iv. and non iv. drug users is the same as in the normal population. The importance of information, especially to avoid common needle use is stressed. 

Key words: hepatitis viral infections, drug abuse, chronic liver diseases 


Vissza a következõ hasáb elejére

Vissza a következõ hasáb elejére

Vissza a következõ hasáb elejére

Vissza a következõ hasáb elejére

Vissza az elejére