Vissza a tartalomjegyzékhez  
MEGJELENT

Gyógyszereink

2000. évi 5–6. szám

Winkler Gábor dr. és Cseh Károly dr.: Új készítmények az oralis antidiabetikus terápiában
Jávor Tibor dr.: Növényi eredetû gyógyszerek hatásossága, interakciók
Újszászy László dr., Nemesánszky Elemér dr., Rácz István dr.: A ciklooxigenáz-2 (COX-2) enzim gátlás evolúciója és az alkalmazás gasztroenterológiai vonatkozásai
Elek Sándor dr.: A gyógyszerek nemkívánatos eseményeinek egyéni és elõállítói bejelentésérõl
Bemutatjuk új gyógyszereinket (Eggenhofer Judit dr.)

Az OGYI válaszol
Aktualitások, lapszemle
Törlés a FoNo VI-ból
Újságírás és Könyvkiadás az Orvostudományban – Beszámoló a konferenciáról (Abádiné dr. Erdei Ildikó)
Forgalombahozatali engedélyek
Klinikofarmakológiai közlemények
Arató Mihály dr.: A buspiron (Spitomin) jelentõsége a generalizált szorongás kezelésében
Lukács Katalin dr., Flórián Ágnes dr., Tamási László dr.: A Flurbiprofen (Flugalin) tabletta hatásosságának vizsgálata rheumatoid arthritisben és osteoporosisban szenvedõ betegekben


Hypertonia és Nephrologia

2000. évi 4. szám

A „fehérköpeny hypertonia” az ABPM és az otthoni vérnyomásmérések tükrében Alföldi Sándor
A magasvérnyomás-betegség és célszervvédelem. Az angiotenzinkonvertáló enzim gátló és az ATI-receptorblokkoló szerepe Cziráki Attila
Otthoni vérnyomásmérés – célszervkárosodás. Tapasztalatok a hypertoniás betegek szakambulancián történõ gondozásában Majtényi Anna, Lang Miklós, Mezõdy Anna
Hypertoniaszûrés és gondozás a háziorvosi gyakorlatban. ABPM kontra otthoni vérnyomásmérés? Horváth Tamás
Otthoni vérnyomásmérés – ahogy az egészségügyi szakdolgozók látják Balatoni Mária
Hypertoniabetegség és ritmuszavar Rostás László
A ritmuszavar kezelése hypertoniában Tenczer József
Alvási apnoe syndroma hypertonia és a ritmuszavar kapcsolata Zámolyi Károly


MRE-INFO

2000. évi 4. szám

A Szerkesztõség rovata
Jegyzõkönyv az MRE Vezetõségének 2000. szeptember 28-i ülésérõl
Jegyzõkönyv az MRE 2000. évi Közgyûlésérõl
Jegyzõkönyv az MRE új Vezetõségének 2000. október 1-jei ülésérõl
Beszámoló az EULAR Közgyûlésrõl (Hodinka László dr.)
Az élsportoló orvos Baranyai Ildikó (Gömör Béla dr.)
„Újságírás és Könyvkiadás az Orvostudományban” konferencia (Gömör Béla dr.)
ORFI-BIK Baráti Kör (Rojkovich Bernadette dr.)
Jelentés a hegyrõl II. (Fancsik János dr.)
Gondolatok a szakrendelõi gyakorlat közben – egy rezidens szemszögébõl (Dudics Valéria dr.)
Tedd a dolgod! De hogyan? (Németh Endre dr.)
A foglalkoztató-terápia jelentõsége a rehabilitációban (Kullmann Lajos dr.)


Osteologiai közlemények

2000. évi 4. szám

Magyar Osteológiai Kongresszus
Kongresszus után
Pásztor Tamás dr.: Nukleáris medicina a degeneratív csont–ízületi betegedések diagnosztikájában
Balogh Endre dr., Patrick Chastanet dr., Anne Cotten dr.: Percutan vertebroplastica
Krutsay Miklós dr.: A kalcium hisztokémiai kimutatása alizarinvörös S-sel
Gergely Mária dr. és Forgács Sándor dr.: Hypoparathyreosis – Pseudohypoparathyreosis – Pseudo-pseudohypoparathyreosis
Kitekintés


Pediáter

2000. évi 4. szám

Az Apáthy Alapítvány a gyermekek gyógyításáért 2000. évi pályázatán díjnyertes pályamunka
Fogarasi A., Janszky J.: A csecsemõ- és kisgyermekkori frontális lebeny eredetû epilepsziás rohamok szemiológiája
A Heim Pál Gyermekkórház urológiai– sebészeti osztályának tudományos ülése
Tóth József köszöntése
Merksz M.: Vesicouretheralis reflux: a korszerû ellátás szempontjai
Csontai Á.: Húgyúti tágulatok miatt csecsemõ- és kisdedkorban végzett mûtéteink késõi eredményei
Pirót L., Kiss A. P., Nyirády P., Merksz M., Csontai Á.: Laparoscopia a gyermekurológiában
Kerényi I.: Mesterek és tanítványok
Várgedõ Aladár 1917–2000
Volkné Mártha K., Kiss A., Takács É.: Kardiális veszélyállapot szén-monoxid mérgezésben
Juhász Á., Marton H., Kiss A., Szatmári A.: Követéses vizsgálatok intervenciós katéterezést követõen pulmonalis stenosis, aorta stenosis és ductus Botalli persistens eseteiben
Tóth A.: Az értelmezõ orvosi etika szerepe a Down-szindrómás gyermeket nevelõ családok és orvosaik közötti kapcsolat kialakításában
Antal K.: Felismerés és felelõsség, gondolatok a gyermekbántalmazásról
Szomor É.: Beszéd és kommunikációfejlõdés


Psychiatria Hungarica

2000. évi 4. szám

Hárdi István: Elõszó
A Köztársasági Elnök távirata
Hárdi István: Kép és lélek
Sehringer, Wolfgang: Tárgy és módszer
Moussong-Kovács Erzsébet, Mohamed
Naboulsi: Idõrajzok
Muriel Laharie: Az elmebetegség ábrázolása a középkortól a XX. század közepéig
Guy Roux: Gyermekrajzok és gyermeki rajzok anorexia nervosában szenvedõknél
Torda Ágnes: Az emberalak ábrázolásának sajátosságai diszlexiás gyermekeknél
Hajnal Ágnes: Az érzelmi állapot és az érzelmi kapcsolat megjelenése a gyermek-elhelyezési perek keretében készült családrajzokban
Feuer Mária: Kórházban fekvõ gyermekek specifikus rajzainak jellegzetességei
Tényi Tamás, Csábi Györgyi, Trixler Mátyás, Márton Klára, Molnár Dénes: Az anya–gyermek kapcsolat ábrázolásának sajátosságai felnõtt pszichiátriai betegek és pszichoszomatikus betegségben szenvedõ gyermekek rajzaiban
Hárdi Lilla: Sors vagy betegség?
Király Károly: Emberrajz-értékelés és prognózis
Márton Klára, Szabó Gizella, Tényi Tamás, Trixler Mátyás: Mûvészet csoportpszichoterápia integrációja nyílt pszichózis osztály komplex terápiás rendszerébe
Kovács Attila, Simon Mária: Gondolatok skizofrén páciensek ambuláns mûvészetterápiájáról
Trixler Mátyás, Tényi Tamás, Gáti Ágnes: A grafikus kifejezésmód szerepe pszichotikus betegek diagnózisában és terápiájában
Petõ Zoltán: Mûvészi élmény – út a rehabilitációhoz
Adorjáni Ferenc: Mûvészetterápia a rehabilitáció gyakorlatában


Psychiatria Hungarica

2000. évi 5. szám

A hazai pszichiátria itthonról közvetített híre a világban
Az olvasószerkesztõ felhívása szerzõinkhez
Paul Jonckhere: The Body as a Hostage of the Self
Dudás Róbert, Janka Zoltán: Stressz és depresszió
Motika Dezsõ: Egy depresszió-szûrési program eredményei és következményei
Szili Ilona: Depressziós betegek és családtagjaik interperszonális kapcsolati stílusának összefüggése megküzdési stratégiáikkal
Újabb eredmények a szuicidológiai kutatás pécsi mûhelyébõl
Fekete Sándor, Osváth Péter, Ábrahám Ildikó: Ismétlõdés és prediktív tényezõk a szuicid viselkedésben a WHO/EURO multicentrikus európai szuicidológiai kutatás pécsi központjának kétéves anyagában
Kulisch Ágota, Fekete Sándor, Osváth Péter: Öngyilkosságot elkövetõk búcsúleveleinek grafológiai elemzése
Gerevich József, Bácskai Erika, Kerekes Medárd Ferenc, Kiss Nándor, Csorba József: Halálos kimenetelû heroin és Extasy együtthatás


Transzfúzió

2000. évi 4. szám

Deák Judit: Cytomegalovírus nukleinsav kimutatása hybridizációs módszerrel
Gyódi Éva, Petri Ildikó, Stenszky Valéria, Uherkovichné Paál Mária: Az immungenetikai (HLA) tipizálás a szervátültetés szolgálatában Magyarországon
Deák Judit, Lázár Andrea, Nagy Erzsébet, Toldi József, Szederkényi Edit, Szenohradszky Pál, Balogh Ádám, Bereczki Csaba, Túri Sándor, Sziklai Pál: Vesetranszplantáltak CMV-fertõzése (Esetismertetés)
Scheibel Éva, Bognár Éva: Poliagglutinábilis vörösvérsejtek vizsgálata
Csernus Zita, Sáfrány Beatrix, Nemes Izabella: Terhes nõk szerológiai státusza a pécsi régióban
Medgyesi György: A vérkészítmények biztonságossága a fertõzések átvitele szempontjából. 50 év fejlõdése
Bohaty Ilona, Medgyessy Ildikó: A vérkészítmény-elõállítás hatékonysága
Gál György: A magyar véradás-szervezés 50 éve

Vissza az elejére